Ván bóc Bạch Đàn 970x470x1.7mm

Nguyên Liệu: Gỗ Bạch Đàn
Phân loại: 100% A; 90%A & 10%B ; 80% A & 20%B
Độ Dày: 1.7mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.4mm and 3.3mm (phổ biến là 1.7mm và 2mm)
Kích Thước: 1270mm x 640mm; 970mm x 640mm; 970mm x 470mm
Độ Ẩm: 12% – 18%
Dung sai: +/-0.1 mm
Đóng gói: Theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Danh mục: Từ khóa: